Llunio’r blaenoriaethau a’r weledigaeth ar gyfer trefi Sir Gâr
Mae Cyngor Sir Gaerfyrddin ynghyd â’i bartneriaid yn y broses o ddatblygu cyfres o gynlluniau newydd wedi eu diweddaru i gefnogi adfywiad a thwf economaidd trefi’r sir. Mae timau o arbenigwyr o dan arweiniad Owen Davies Consulting yn gweithio gydag amryw o drefi i helpu adnabod y blaenoriaethau a pharatoi gweledigaeth ar gyfer eu twf a’u ffyniant economaidd. Ar y dudalen hon, byddwch yn gweld dolenni i bob tref rydym yn ei chefnogi ar hyn o bryd, gyda gwybodaeth gefndirol, syniadau sy’n datblygu a gweledigaeth ar gyfer eu dyfodol. Byddwch yn gweld mapiau rhyngweithiol ar gyfer pob tref a ffyrdd o gyflwyno’ch ymatebion a’ch barn.
Menter y Deg Tref
Rydym wrthi’n datblygu cynlluniau adferiad a thwf economaidd ac iddynt weledigaeth strategol hirdymor i gefnogi pum tref wledig.
Prif Ganolfannau Trefol
Rydym wrthi’n asesu effeithiau economaidd COVID-19 ac yn ystyried twf economaidd lleol y tri phrif ganol tref yn Sir Gâr yn y dyfodol. Rydym yn adolygu ac yn addasu’r cynlluniau strategol presennol i adlewyrchu’r rhagolygon ar hyn o bryd ac yn y dyfodol.
Rhannwch y dudalen hon


Engagement platform powered by Participatr on behalf of Owen Davies Consulting

Privacy and cookie policy // Website terms of use // Accessibility statement